Direct contact 053-7676020

Hoofdpijn

Wat is hoofdpijn?

Er zijn verschillende type hoofdpijnen te onderscheiden. De meest voorkomende zijn spierspanningshoofdpijn, migraine, occipitale neuralgie, cervicogene hoofdpijn en cluster hoofdpijn. Slechte enkele van deze hebben een indicatie voor fysio-, dan wel manuele therapie.

Symptomen van hoofdpijn

 • Spierspanningshoofdpijn:
  • Kan uren tot dagen duren
  • Beide zijden van het hoofd, drukkende- niet pulserende pijn
  • Milde tot gemiddelde pijnintensiteit
  • Niet toenemend bij lichamelijke activiteiten zoals wandelen/traplopen
  • Geen zware misselijkheid en/of braken
 • Migraine:
  • Duurt 4-72 uur
  • Een zijde van het hoofd, soms pulserende klachten, matige tot ernstige intensiteit
  • Neemt toe bij lichamelijke activiteiten
  • Soms gepaard met misselijkheid, braken en gevoeligheid voor licht/geluid
 • Occipitale neuralgie
  • Aan één of beide zijden van het hoofd
  • Terugkerende aanvallen die enkele seconden tot maximaal minuten duren
  • Heftig in intensiteit
  • Schietende pijn van aard
  • Gevoeligheid rondom de schedelrand en provocatie vanuit de nekregio
 • Cervicogene hoofdpijn
  • Meestal éénzijdige hoofdpijn
  • Afhankelijk van de houding, mét duidelijke bewegingsbeperking vanuit de nek
  • Schouder en/of arm pijn aan één zijde
  • Matige pijnintensiteit, niet kloppende pijn
  • Achterop het hoofd en trekt soms naar voren
  • Ongeval óf val in de voorgeschiedenis
 • Cluster hoofdpijn
  • Komt erg weinig voor
  • Minstens 5 aanvallen aan één zijde van het hoofd
  • Ernstige tot zeer ernstige intensiteit
  • Bewegingsonrust
  • Gepaard met: loopneus, tranend oog, hangend en/of opgezwollen ooglid.

Behandeling van hoofdpijn

Niet elke type hoofdpijn kan middels manuele-, dan wel fysiotherapie worden behandeld. Alleen Spierspanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn en occipitale neuralgie kunnen wel middels manuele-, en fysiotherapie worden behandeld.

De behandeling zal met name bestaan uit manuele verrichtingen in combinatie met het samen opzoek gaan naar factoren die de hoofdpijnen kunnen uitlokken of juist kunnen reduceren. Het is hierbij voornamelijk belangrijk dat je zelf weer grip op je klachten krijgt!

Maak een afspraak / Make an appointment