Direct contact 053-7676020

Universiteit Twente

Nieuws

Universiteit Twente

Let op
Heeft u een ingeplande afspraak met uw fysiotherapeut, dan kunt u op vertoning van uw afspraakbevestiging of uw coronatoegangsbewijs naar binnen.
Do you have a scheduled appointment with your physical therapist? You can enter the building by showing your appointment confirmation email, or your corona entry permit at the entrance.

 

Komt u zelfstandig trainen zonder afspraak met uw fysiotherapeut, dan kunt alleen naar binnen op vertoning van uw coronatoegangsbewijs.
Will you be training by yourself without a scheduled appointment? You can only enter the gym by showing your corona entry permit.

 

De zuidingang is gesloten. Moet u gebruik maken van de zuidingang i.v.m. de lift, bel dan met 053-4898001. U belt dan met de servicedesk van het Sportcentrum.
The south entrance is closed. Do you need to use the south entrance due to the elevator, please call 053-4898001. You will be calling with the servicedesk of the Sportscentre. 

 

Universiteit Twente

Sportcentrum (gebouw nr. 49)

De Hems 20

7522 NL Enschede

Telefoon: 053-7676020

E-mail: info@topvormtwente.nl

 

Orthopedisch spreekuur

Wanneer: iedere dinsdag van 13:30-16:00 uur 

Door: orthopedisch chirurg dr. Govaert (verbonden aan het MST) i.s.m. één van onze fysiotherapeuten. 

Afspraak: telefonisch, met een verwijzing van uw huisarts.

Meer info: via onze praktijk of de polikliniek Orthopedie van het MST. 

 

Sportpodotherapeutisch spreekuur

Wanneer: elke tweede woensdag van de maand.

Door: sportpodotherapeut Arjan van der Zande en Topvorm Twente collega Ynze.
Voor: patiënten die naast fysiotherapie mogelijk baat hebben bij podotherapeutische zorg.

Meer info: www.arvadez.nl

 

(Sport)podoloog

Wanneer: iedere woensdagmiddag

Door: (sport)podoloog Woudy Damveld

 

(Sport)diëtiste

Wanneer: iedere woensdag

Door: sportdiëtiste Maureen Kamer 
Meer info: www.voedingconditie.nl

 

Route en parkeren

Voor route en parkeren: klik hier