Direct contact 053-7676020

Testen en metingen voor sporters

Optimaal presteren
Om optimaal te functioneren binnen je eigen sport, is regelmatig trainen van belang. Je zult gedurende het seizoen merken dat je beter presteert. Er zijn veel aspecten aan ‘beter presteren’, waarbij iedere sport zijn eigen vereisten heeft. Denk aan aspecten als snelheid, wendbaarheid, sprongvermogen, uithoudingsvermogen en sprintvermogen.

Presteren meetbaar maken
Gevoelsmatig beter presteren is een goed uitgangspunt. Echter: ‘meten is weten’. Sterker nog, het kwantificeren en kwalificeren van je fysiek functioneren stelt jou en trainers in staat om de training te specificeren zodat jouw verbeterpunten getraind worden.

Kwantificeren van fysiek functioneren biedt een 0-meting voor trainers bij aanvang van het seizoen. Indien gewenst kunnen gaandeweg, of aan het eind van het seizoen, de metingen herhaald worden zodat progressie kan worden vastgesteld. Het biedt tevens een uitgangspunt voor het volgende seizoen.

Xsense
Binnen onze praktijk beschikken wij over de high-tech Xsens DOT meetapparatuur. Hiermee zijn wij in staat om tijdens een testmoment een gedetailleerde meting uit te voeren van uw beweegpatroon. Tot op de graden nauwkeurig kunnen we uw beweegpatroon in kaart brengen voor een zo gedetailleerd mogelijke meting.

Test- en meetprotocollen
Wij bieden test- en meetprotocollen aan voor individuele sporters en teamsporters. Bovenstaande aspecten worden gekwantificeerd middels gestandaardiseerde testprotocollen, die gebruikt worden binnen revalidatie en (top)sport. In overleg zullen de geschikte testen uitgevoerd worden die aansluiten bij jouw sport. De testen kunnen individueel of in teamverband afgenomen worden.

Naar gelang de vraag, omvang en frequentie, zullen we in overleg met jou een plan opstellen. Kosten zijn in overleg en afhankelijk van de vraag.

Voor meer informatie, neem contact op met onze praktijk.  

Maak een afspraak / Make an appointment