Direct contact 053-7676020

Tarieven

  • Wij verzoeken u uzelf zorgvuldig in te lezen in onze tarieven en de mate van vergoeding die uw zorgverzekering u verleent.
  • Wilt u weten hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed, een overzicht vindt u hier.
  • Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.
  • Fysiotherapeutische interventies, onderzoek podologie en haptotherapie zijn vrijgesteld van btw. De overige diensten zijn inclusief btw.
  • De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten op het gebied van fysiotherapie.
  • Uw vergoeding voor podologie verschilt per zorgverzekeraar en pakket*. Het kan zijn dat uw verzekeraar de zolen wel vergoed, maar het onderzoek niet. Wij adviseren u uzelf te verdiepen in de vergoedingsmogelijkheden van uw zorgverzekeraar. Een overzicht vindt u hier. Let op IZA vergoed voor register podologen alleen de zolen en niet het consult en onderzoek.
  • Hapthotherapie wordt vaak deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering, een overzicht vindt u hier.
  • Alle fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en staan ingeschreven bij het Keurmerk Fysiotherapie.
  • Alle podologen staan ingeschreven in het register Loop.
  • Onze algemene voorwaarden vindt u hier.
AGB-code Fysiotherapie:04-(0)23426
AGB-code Podologie:90091832
Tarieven per:01-01-2024
Fysiotherapie
1864 Screening, intake en onderzoek fysiotherapie** € 68,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing** € 52,40
1000 Zitting fysiotherapie € 43,00
1000 E-consult € 43,00
1200 Zitting manuele therapie € 52,10
1316 Groepszitting fysiotherapie 2 personen € 43,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 69,20
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 52,10
..01 Toeslag voor uitbehandeling/ behandeling aan huis € 14,45
..02 Inrichtingstoeslag € 7,45
1755 Zitting geriatrische fysiotherapie € 52,10
1900 Eenvoudige, korte rapporten tbv medische adviseurs € 50,00
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten tbv medisch adviseurs € 95,00
1920 Telefonische zitting € 16,80
1960 Niet nagekomen afspraak 70% van tarief zitting fysiotherapie € 30,10***
Podologie
Podologisch onderzoek/advies € 100,00
Podologisch consult € 45,00
Therapeutische steunzolen € 140,00
Therapeutische sportzolen € 140,00
Werkschoenzolen € 190,00
Aanpassingen zolen € 40,00
Nieuw dek € 30,00
Verzending zolen € 10,00
Niet nagekomen afspraak podologisch onderzoek/advies € 70,00
Niet nagekomen afspraak podologisch consult € 31,50
Leefstijl
Intake leefstijl 90 min € 127,05
Los consult 60 min € 102,85
5 consulten als pakket, 60 min per consult € 462,80
10 consulten als pakket, 60 min per consult € 925,65
Running therapie € Kosten op aanvraag****
Haptotherapie / Haptonomische coaching
Haptotherapie € 95,00
Haptonomische coaching € 114,95
Overige
Opstellen hardloop trainingsschema (minimaal 3 maanden) € 48,40
Preventieve hardloopanalyse € 96,80
Werkplekonderzoek € Kosten op aanvraag****

* Conform de procedure van facturering, dient u de factuur eerst zelf te voldoen. Vervolgens declareert u de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar.

** Bij een eerste afspraak of een nieuwe klacht trachten wij voor u een screening, intake en fysiek onderzoek met een behandelzitting erbij te plannen. Dit wordt gedeclareerd als twee zittingen. In de tarievenlijst en op de factuur leest u dit als een code 1864 of 1870 met een code 1000 (fysiotherapie) of 1200 (manueel therapie) erbij. Hier streven wij naar zodat er ruim tijd en aandacht is voor uw klacht. Indien u expliciet aangeeft dat u alleen een screening, intake en fysiek onderzoek wenst, zullen wij een enkele zitting plannen. Hier wordt dan geen behandelzitting achteraan gepland. Let op, bij een screening, intake en fysiek onderzoek is geen behandeling inbegrepen.

*** Tarief niet nagekomen afspraak: een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders zal deze worden doorberekend aan u. Dit is 70% van het geldende consulttarief. Een niet nagekomen afspraak kan niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Dit is een wettelijke maatregel, waarin ook bepaald is dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

**** Neem contact op omtrent de kosten. Dit is afhankelijk van het traject.                                        

Maak een afspraak / Make an appointment