Direct contact 053-7676020

Hersenschudding

Wat is een hersenschudding

Een hersenschudding is een trauma van het hoofd, meestal veroorzaakt door een val of klap op het hoofd. Niet elke klap is hetzelfde, dus is het belangrijk om hulp of advies te vragen aan een deskundig iemand of verder onderzoek noodzakelijk is.

Symptomen van een hersenschudding

Symptomen van een hersenschudding kunnen erg uiteenlopend zijn. Wel is het belangrijk om te monitoren of de symptomen in de loop van de tijd verergeren of verbeteren. Bij verslechtering van de symptomen is het altijd noodzaak om contact op te nemen met de huisarts.

Algehele symptomen die passen bij een (milde) hersenschudding:

  • Hoofdpijn
  • Misselijk zijn of een keer overgeven
  • Even niet meer precies weten wat er is gebeurd
  • Duizeligheid
  • Een bult of blauwe plek op het hoofd

Behandeling van een hersenschudding

Een hersenschudding is een serieuze aandoening, waarbij het verwaarlozen van de symptomen op de langere termijn klachten kunnen ontstaan of blijven. Het is daarom erg belangrijk om de klachten erg serieus te nemen en de hersenen letterlijk rust te gunnen in de eerste periode.

Een goede begeleiding wat betreft het opbouwen van de belasting is hierbij vaak raadzaam. De fysiotherapeut kan hier een goede ondersteuning in geven en ervoor zorgen dat er op de langere termijn geen klachten (blijven) ontstaan.

Maak een afspraak / Make an appointment