Direct contact 053-7676020

Gescheurd labrum van de heup

Wat is een gescheurd labrum van het heupgewricht? (Labrum ruptuur)

Het labrum is een kraakbenige ring die in de kom van het heup gewricht ligt. Deze ring die drie tot vijf milimeter breed is zit vast aan de rand van de heupkom en geeft extra stabiliteit aan het heupgewricht. Door een plotseling verkeerde beweging of een val op de zijkant van de heup (trauma) kan deze rand klem komen te zitten tussen de heupkom en de heupkop, waarbij deze kan scheuren (ruptuur).

Door langdurige overbelasting kan het labrum ook scheuren, vaak door slijtage men spreekt dan van een degeneratieve scheur. Een gescheurd labrum komt onder andere voor bij sporten als voetbal, vechtsporten en golfen. De kans op een gescheurd labrum is bij vormafwijkingen van de heupkop of heupkom vergroot. Dit kan aangeboren zijn en komt vooral voor bij aandoeningen zoals de ziekte van Perthes en een heupdysplasie.

Symptomen van een labrum ruptuur:

  • Pijn in de de heup
  • Pijn in de lies
  • Voorovergebogen zitten geeft pijnklachten
  • Draaibewegingen (rotaties) van het heupgewricht geven pijnklachten
  • Uit de auto stappen of van de fiets stappen geeft pijnklachten
  • Verminderde bewegingsuitslag, stijf gevoel in de heup of lies

Behandeling van een labrum ruptuur:

Bij het vermoeden op letsel van het labrum zal er eerst aanvullend onderzoek plaatsvinden. Meestal wordt eerst een rontgenfoto gemaakt waarmee een mogelijke slijtage in het heupgewricht wordt beoordeeld. Daarna wordt een MRI scan van de heup gemaakt. Daarbij wordt vooraf contrastvloeistof in het heupgewricht gespoten om het labrum te kunnen beoordelen.
Daarna zal door de arts bepaald worden in overleg met de patiënt of er conservatief (zonder operatie) of operatief behandeld gaat worden.


Wanneer er gekozen wordt om niet te opereren zal de behandeling gericht zijn op het verbeteren van de heupfunctie, zowel in de bewegelijkheid (mobiliteit) van de heup als in de stabiliteit en kracht spieren rond het heupgewricht. Tevens is het injecteren met een ontstekingsremmer (cortiocosteriod) een mogelijke behandeling om de pijnklachten te verminderen. De scheur zal daarmee niet verdwijnen maar dat kan wel de pijn aanzienlijk verminderen of geheel laten verdwijnen.


Wanneer bij een niet operatieve behandeling onvoldoende resultaat behaald wordt kan er operatief ingegrepen worden. De kijkoperatie van de heup is veel lastiger dan bijvoorbeeld de kijkoperatie van de knie. Dit omdat het heupgewricht veel moelijker te bereiken is en de kijkoperatie van de heup nog maar sinds een paar jaar wordt uitgevoerd. Tijdens de operatie wordt het ingescheurde deel van het labrum gehecht (vaak met botankers) of wordt het kapotte weggenomen tot op de stabiele randen. De keuze voor behandeling is afhankelijk van de klachten en het eindniveau is van belang (zware werkzaamheden en sportactiviteit. Na operatie zal het zo’n 3-4 maanden duren voordat volledig belasten tijdens deze activiteiten mogelijk is.

Maak een afspraak / Make an appointment