Direct contact 053-7676020

Gekneusde vinger

Wat is een gekneusde vinger? (Contusie vinger)

Een gekneusde vinger is vaak het gevolg van een trauma tijdens sport of werkzaamheden. Vooral contact- en balsporten veroorzaken vaak deze klachten. Een vingergewricht komt dan te ver in de eindgrens en veroorzaakt direct pijnklachten. Daarbij kunnen er banden verreken of scheuren. Bij kinderen zien we dikwijls een gekneusde vinger doordat deze tussen de deur komt. Vaak ontstaat er direct zwelling en een verminderde bewegelijkheid.

Symptomen van een gekneusde vinger:

  • Pijn
  • Zwelling
  • Blauwverkleuring, vaak niet direct maar ontstaat pas een dag later
  • Verminderde functie, buigen en strekken van de vinger

Behandeling van een gekneusde vinger:

Na een acuut letsel is het van belang rust te nemen. De eerste 48 uur moet de vinger niet teveel belast worden. Het is verstandig de RICE methode toe te passen en een sportfysiotherapeut of arts te consulteren.

  • Rust: Geen belasting op het aangedane lichaamsdeel. Geef het lichaam tijd om het herstelproces op te starten.
  • IJs: Koel het aangedane lichaamsdeel direct na het voorval om de pijn te onderdrukken 20 minuten lang. Gebruik bij voorkeur een icepack, 3 á 4 maal per dag gedurende de dagen na het voorval. Let op leg een handdoek tussen icepack en huid in om te voorkomen dat de huid bevriest.
  • Compressie: Het dragen van een bandage of zwachtel geeft stevigheid en bevorderd de afname van de zwelling.
  • Elevatie: Houdt het aangedane lichaamsdeel zoveel mogelijk boven hart-hoogte om afname van zwelling en afvoer van afvalstoffen te bevorderen.

Bij het vermoeden op een breuk (fractuur) consulteer dan direct de huisartsenpost of de Spoed Eisende Hulp (SEH).

Om weer volledig tot kunnen belasten tijdens sport is het van belang dat de vinger weer volledig flexibel en sterk is. Afhankelijk van de mate van kneuzing duurt dit herstel 1 tot 6 weken.
Tijdens sportbelasting kan het raadzaam zijn de vingers aan elkaar te tapen, dan wordt de vinger ernaast als spalk gebruikt. De duim kan ook ingetaped worden maar deze methode is complexer. Bij het herhaaldelijk kneuzen van de vingergewrichten kan het raadzaam zijn een fysiotherapeut te consulteren.

Bij een klacht aan je vinger kan het prettig zijn om tijdelijk een stabiliserende en beschermende brace te dragen. Wij adviseren de Dunimed vingerspalk. 

Maak een afspraak / Make an appointment