Direct contact 053-7676020

Gekneusde teen

Wat is een gekneusde teen? (Contusie teen)

Een gekneusde teen is vaak het gevolg van een trauma tijdens sport of werkzaamheden. Vooral bij spelsporten komen deze klachten voor. De teen komt dan te ver in de eindgrens en veroorzaakt direct pijnklachten. Daarbij kunnen er banden verreken of scheuren. Tijdens werkzaamheden kunnen deze klachten veroorzaakt worden door een zwaar voorwerp te laten vallen op de teen/tenen. Ook is het stoten van de teen een veel voorkomende oorzaak. Vaak ontstaat er direct zwelling en een verminderde bewegelijkheid.

Symptomen van een gekneusde teen:

  • Pijn
  • Zwelling
  • Blauwverkleuring, vaak niet direct maar ontstaat pas een dag later
  • Verminderde functie

Behandeling van een gekneusde teen:

Na een acuut letsel is het van belang rust te nemen. De eerste 48 uur moet de vinger niet teveel belast worden. Het is verstandig de RICE methode toe te passen en een sportfysiotherapeut of arts te consulteren.
De RICE methode:Rust: Geen belasting op het aangedane lichaamsdeel. Geef het lichaam tijd om het herstelproces op te starten.Ijs: Koel het aangedane lichaamsdeel direct na het voorval om de pijn te onderdrukken 20 minuten lang. Gebruik bij voorkeur een icepack, 3 á 4 maal per dag gedurende de dagen na het voorval. Let op leg een handdoek tussen icepack en huid in om te voorkomen dat de huid bevriest.Compressie: Het dragen van een bandage of zwachtel geeft stevigheid en bevorderd de afname van de zwelling.Elevatie: Houdt het aangedane lichaamsdeel zoveel mogelijk boven hart-hoogte om afname van zwelling en afvoer van afvalstoffen te bevorderen.

Bij het vermoeden op een breuk (fractuur) consulteer dan direct de huisartsenpost of de Spoed Eisende Hulp (SEH).

Om weer volledig tot kunnen belasten tijdens sport is het van belang dat de teen weer volledig flexibel en sterk is. Afhankelijk van de mate van kneuzing duurt dit herstel 1 tot 6 weken. Vaak herstellen deze klachten vanzelf, en is alleen bij een zware kneuzing een behandeling noodzakelijk. 

Maak een afspraak / Make an appointment