Direct contact 053-7676020

Tips bij het kiezen van uw zorgverzekering voor 2021.

Nieuws

Tips bij het kiezen van uw zorgverzekering voor 2021.

Gezien de grote variatie bij alle zorgverzekeraars in aanvullende pakketten maar ook in de tarieven van de basispakketten is het onmogelijk om een persoonlijk advies te geven welke zorgverzekering het beste bij u  past.

Let bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering echter op de volgende punten om deze keus zo goed mogelijk te kunnen maken:

  • Contracten zorgverzekeraars:

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract in 2021 en zijn voor iedereen toegankelijk.

  • Vergoedingen fysiotherapie vanaf 18 jaar:

Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij de ene zorgverzekeraar kunt u zich verzekeren voor een bepaald budget, terwijl de ander uitgaat van een maximaal aantal behandelingen. U heeft geen verwijzing nodig voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering.

Er zijn ook chronische indicaties voor fysiotherapie. (https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen/).

Hiervoor heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. Wilt u dit vergoed krijgen, dan kunt u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Vanaf de 21e behandeling heeft u recht op vergoeding uit de basisverzekering.

Over zorg die wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering, betaalt u geen eigen risico. Heeft u chronische fysiotherapie uit de basisverzekering, dan betaalt u wel eigen risico. Dit verplicht eigen risico is door de overheid ook in 2021 vastgesteld op 385,-

  • Vergoedingen fysiotherapie kinderen < 18 jaar:

Bij kinderen (<18 jaar) vergoedt de zorgverzekering twee keer negen behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering per aandoening per jaar.  Zijn er meer behandelingen nodig zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders mits er een aanvullende verzekering is afgesloten. In het geval van een chronische indicatie vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico bij vergoeding uit de basisverzekering voor kinderen <18 jaar. Zie ook https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie voor meer informatie.

  • Onze praktijktarieven in 2021 zijn:

Als u niet aanvullend verzekerd bent of u heeft geen budget/behandelingen meer in uw aanvullende verzekering over dan krijgt u een rekening via de praktijk. Onze praktijktarieven per 01-01-2021 zijn:

1850 Screening€ 15,10
1860 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening€ 47,25
1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie€ 61,85
1870 Intake en onderzoek na verwijzing€ 47,25
1000 Zitting fysiotherapie€ 36,95
1200 Zitting manuele therapie€ 46,95
1316 Groepszitting fysiotherapie 2 personen
(dubbele behandeltijd)
€ 36,95
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 62,45
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of
meervoudige zorgvragen
€ 46,95
..01 Toeslag voor uitbehandeling/ behandeling aan huis€ 13,00
..02 Inrichtingstoeslag€   6,75
1900 Eenvoudige, korte rapporten tbv medisch adviseurs€ 40,00
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten tbv
medisch adviseurs
€ 80,00
1920 Telefonische zitting€ 15,10
1960 Niet nagekomen afspraak 70% van
tarief zitting fysiotherapie*
€ 25,87*
2000 Echo zonder verwijzing€ 61,85

Mochten er vragen zijn neem dan contact op via 053-7676020 of via email info@topvormtwente.nl

Maak een afspraak / Make an appointment