Direct contact 053-7676020

Route Sportcentrum Universiteit Twente

Adres

Sportcentrum (gebouw nr. 49)
De Hems 20
7522 NL Enschede
Telefoon: 053-7676020

Klik hier voor Google Maps / Click here for Google Maps

Afspraak locatie Sportcentrum Universiteit Twente

  • U heeft een afspraak met uw fysiotherapeut op de locatie Sportcentrum Universiteit Twente. U kunt rondom het Sportcentrum parkeren.
  • Op de parkeerplaats zijn enkele plekken uitsluitend voor patiënten, aangeduid met “vergunning fysiotherapie”. U mag hier parkeren mits u een parkeerschijf gebruikt.
  • Wilt u ervoor zorgen dat u maximaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig bent, om onnodig wachten te voorkomen.

Appointment at location Sportscenter University of Twente

  • You have an appointment with your physical therapist at the location Sports Center University of Twente. There are parking spaces around the Sports Center.
  • There are several parking spaces reserved for patients, these are indicated with a sign “vergunning fysiotherapie”. You may park here as long as you use a blue parking disc.
  • For your appointment we urge you to not be there earlier than 5 minutes in advance. This keeps the waiting time down to a minimum.
Maak een afspraak / Make an appointment