Direct contact 053-7676020

Route Sportcentrum Universiteit Twente

Adres

Sportcentrum (gebouw nr. 49)
De Hems 20
7522 NL Enschede
Telefoon: 053-7676020

Klik hier voor Google Maps / Click here for Google Maps

Afspraak locatie Sportcentrum Universiteit Twente

  • U heeft een afspraak met uw fysiotherapeut op de locatie Sportcentrum Universiteit Twente. U kunt rondom het Sportcentrum parkeren.
  • Op de parkeerplaats zijn enkele plekken uitsluitend voor patiënten, aangeduid met “vergunning fysiotherapie”. U mag hier parkeren mits u een parkeerschijf gebruikt
  • U kunt ons momenteel uitsluitend bereiken via de hoofdingang, de zuidingang (bij de voetbalvelden) is dicht. De hoofdingang bereikt u door richting de klimwand te lopen en links aan te houden. Bij de stenen trappen gaat u omhoog.
  • Wilt u ervoor zorgen dat u maximaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig bent, om onnodig wachten te voorkomen
  • Bij uw afspraakbevestiging heeft u een link ontvangen naar de aangepaste huisregels, leest u deze goed door

Appointment at location Sportscenter University of Twente

  • You have an appointment with your physical therapist at the location Sports Center University of Twente. There are parking spaces around the Sports Center.
  • There are several parking spaces reserved for patients, these are indicated with a sign “vergunning fysiotherapie”. You may park here as long as you use a blue parking disc.
  • You can only reach us via the front entrance. The south entrance (near the soccerfields) is closed. You can reach the front entrance by walking towards the climbingwall and keep left. The front entrance is at the top of the stone stairs.
  • For your appointment we urge you to not be there longer than 5 minutes in advance. This keeps the waiting time down to a minimum
  • In the confirmation email of your appointment, you’ll find a link to our adjusted house rules and hygiene measures. Please read this thoroughly.