Direct contact 053-7676020|074-7676090

Huisregels COVID-19 periode

For English see below

Algemene hygiëneregels

·   Was je handen regelmatig

·   Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

·   Gebruik papieren zakdoekjes (gooi deze ook gelijk weg)

·   Geen handen schudden

Aanvullende hygiëneregels praktijk

·   Bij binnenkomst wachtkamer handen desinfecteren

·   Zit je tussen door aan je gezicht dan nogmaals desinfecteren

·   Neem je eigen handdoek of laken mee

·   Uw therapeut reinigt de behandelkamer na elke patiënt

·   Fysiek contact wordt tot een minimum beperkt; de 1,5 meter regel wordt nageleefd.

·   Bij lichamelijk onderzoek of fysieke behandelingen wordt verbale communicatie beperkt

·   Wij dragen tijdens behandelingen waarbij wij binnen 1,5 meter van de patiënt komen een mondkapje

·   Het dragen van een mondkapje voor patiënten is tevens ook verplicht tijdens een fysieke behandeling in de behandelkamer en in de publieke gebouwen

Zeg je afspraak af wanneer je 1 vraag met ja beantwoord en neem contact met ons op:*

·  Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?

·  Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

·  Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

·  Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een test) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/het gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

·  Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

·  Ben je de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied op vakantie geweest?

·   Ook bij twijfel zegt u bij voorkeur de afspraak af

*In geval van deze situaties worden bij afzegging geen kosten in rekening gebracht

Planning

·   Maak zoveel mogelijk afspraken via mail of telefoon

·   Er is beperkt plaats in de wachtkamers, hier wordt ook de planning op aangepast. Probeer dan ook pas zo kort mogelijk voor de afspraak aanwezig te zijn (<5 min)

·   Kom alleen; alleen bij forse fysieke beperkingen of <18 jaar wordt in overleg met de therapeut een uitzondering gemaakt

·   Voor de chauffeur is het niet mogelijk om in de wachtkamer te wachten

·   Voor de oefenpatiënten: kom reeds in sportkleding. Wisseling van schoenen kan ter plaatse

·   In de huidige situatie zijn de trainingsmogelijkheden beperkt. Helaas is het (tijdelijk) niet meer mogelijk zelfstandig te komen trainen. De fitnesspassen zijn hierdoor ook niet meer bruikbaar.

·   Indien wenselijk kan een vervolgafspraak op afstand gepland worden. Uw therapeut kan hier verder uitleg over geven.


House rules during Covid-19 period

General hygiene rules

·   Wash your hands with soap and water

·   Cough and sneeze into your elbow

·   Use paper tissues to blow your nose and discard them after use

·   Do not shake hands

Additional hygiene rules in our practice

·   Disinfect your hands when entering the waiting room

·   If you have touched your face after disinfection, disinfect your hands again

·   Bring your own towel or sheet

·   Your physiotherapist cleans the treatment room after each patient

·   Physical contact is kept to a minimum; the 1.5 meter rule will be maintained

·   In case of physical examination or physical treatments, verbal communication will be limited

·   During treatment within 1.5 meters, we will be wearing a face mask

·   You have to wear a face mask during your treatment within 1,5 meters and in the public buildings

Cancel your appointment in case of you answered one of the answers with yes and conact us:*

·   Did you had the last 24 hours complains of: illness, common cold complaints, nose sniffels, light cough or sneezing, stuffiness, increased temperature (>37,5) and of lost taste or smell?

·   Do you have a roommate with increased temperature (>37,5) and of stuffiness?

·   Did you had the last 7 days hours a positive COVID-19 test?

·   Do you have a roommate that had a positive COVID-19 test for the last 10 days?

·  Are you in quarantine because you had contact with a COVID-19 patient?

·   If you have been in a country in the past 10 days, that has been labeled as orange or red by the Dutch government

·   Even if you are unsure, you should preferably cancel the appointment.

* In these situations, no cancellation costs will be charged

Regarding appointments

·   If possible, use email or telephone to schedule an appointment

·   There is limited space in the waiting rooms, the planning within Topvorm is also adapted to this. Try to come as short as possible for the appointment (<5 min)

·   It is not possible for the driver to wait in the waiting room

·   For the patients who have to exercise: come already in sportswear. Change of shoes can be done on the spot

·   In the current situation, the training options are limited. Unfortunately it is (temporarily) no longer possible to train independently. The fitness cards are therefore no longer usable.

·   If desired, follow-up treatments can be continued as e-consultations. Your physiotherapist can give you further explanation.