Kwaliteitsmonitor

 

Kwaliteit en Fysio Prestatie Monitor

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

logo_Fysio-Prestatie-Monitor_fpm_JPG-300x119Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u recent een behandeling gehad bij onze praktijk en wilt u ook meewerken aan verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich aanmelden bij ons. U ontvangt een e-mail of brief met inloggegevens, waar u de vragenlijst anoniem kunt invullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl

 

Veelgestelde vragen

 

Wat is de CQ-index vragenlijst?


De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandariseerd en geeft ons de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen als patiënt te meten.

Hoe lang kost het invullen me?

De vragenlijst bestaat uit 77 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts 13 minuten.

Waarom wordt de CQ-index vragenlijst gebruikt?

De CQ-index in huidige vorm is gevalideerd en heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen (KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Healthcare, NIVEL, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties).

Waar kan ik de vragenlijst inzien?

U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nl of via www.stichtingmiletus.nl of door hier te klikken.

Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?

De CQ-index is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en Stichting Miletus, met bijdrage van het KNGF en NPCF. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en dient als standaard voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie.

Hoe is het geregeld met de privacy en betrouwbaarheid?


Qualizorg heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van uw patiënt/cliënt te garanderen. Alle processen zijn getoetst door het Centrum Klantervaring Zorg die Qualizorg hiervoor heeft geaccrediteerd. Inmiddels meet Qualizorg BV dagelijks dan ook voor ruim 2500 fysiotherapiepraktijken en meer dan 12.000 fysiotherapeuten uw ervaring als patiënt.

Zijn er vertalingen beschikbaar van de vragenlijst?

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.