Tips bij het kiezen van uw zorgverzekering voor 2017.

Ondanks onze kritiek op de contractering van de zorgverzekeraars ten aanzien van de vergoedingen fysiotherapie hebben we toch img_3683
met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2017. Dit om voor alle patiënten de zorg toegankelijk te houden in onze praktijk. In het nieuws wordt veel gesproken over behandelindexen waar fysiotherapeuten op af worden gerekend terwijl richting u aan wordt gegeven dat de fysiotherapie binnen uw pakket voor een x aantal behandelingen gewoon vergoed worden. VGZ (dus o.a. ook IZZ, IZA en Univé) spant hiermee de kroon.
Vandaar dat we adviseren om geen verzekering af te sluiten bij VGZ, IZZ, IZA en Univé.

Gezien de grote variatie bij alle zorgverzekeraars in aanvullende pakketten maar ook in de tarieven van de basispakketten is het onmogelijk om een advies te geven welke zorgverzekering het beste bij onze patiëntenpopulatie past.

Let bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering echter op de volgende punten:
Vergoedingen fysiotherapie vanaf 18 jaar
Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij de ene zorgverzekeraar kunt u zich verzekeren voor een bepaald budget, terwijl de ander uitgaat van een maximaal aantal behandelingen.
Er zijn ook chronische indicaties voor fysiotherapie. Zie de chronische lijst.
Hiervoor heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. Wilt u dit vergoed krijgen, dan kunt u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Vanaf de 21e behandeling heeft u recht op vergoeding uit de basisverzekering.
Over zorg die wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering, betaalt u geen eigen risico. Heeft u chronische fysiotherapie uit de basisverzekering, dan betaalt u wel eigen risico.
Er is geen verwijzing nodig voor fysiotherapie voor niet-chronische indicaties.

De vergoedingen voor fysiotherapie in 2017 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars. Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: www.zorgwijzer.nl

Wilt u zich onbeperkt verzekeren voor fysiotherapie in 2017 kunt u in het volgende artikel lezen welke zorgverzekeraars nog onbeperkt fysiotherapie vergoeden: www.zorgwijzer.nl

Tenslotte wijzen we er u op dat bij bepaalde budget polissen er geen vrije keus is in het kiezen van uw zorgverlener. Dit is o.a. het geval bij de budget basis polis, qua prijs veel aantrekkelijker maar de consequenties kunnen erg groot zijn.