Zorgverzekering 2017

 

Beste patiënten,zorgverzekeraars-zorgpremie-470x340

Het volgende bericht is erg lang maar zeker nuttig voor uw zorg, dus graag uw aandacht! Mogelijk heeft u al een en ander gezien bij het programma Zorg.nu bij de Avrotros, zie deze link.

Het tijdstip van het jaar komt er weer aan waarin jullie de nieuwe zorgverzekering voor 2017 kunnen kiezen. Hoeveel duurder is de zorg dit jaar geworden? Wat wordt er nog wel vergoed en hoeveel meer moet er voor betaald worden? Welke zorgverzekeraar is hierin voor u het voordeligst. Dit zijn vragen die u zich af zult vragen.

In het voortraject zijn wij al bezig de contracten te ondertekenen met de zorgverzekeraars, echter weten wij net zo min als u waar het naar toe gaat met de zorg. Toch wordt er van ons al verwacht om al voor 1 november te ondertekenen. Het enige wat wij nu te horen krijgen is welke tarieven wij zullen ontvangen voor één behandeling. En hier is voor onze beroepsgroep veel frustratie ontstaan de afgelopen jaren. Dit zult u in eerste instantie niet hebben gemerkt, maar het zal steeds grotere consequenties hebben voor de kwaliteit van uw zorg. Om deze reden wil ik u een aantal voorbeelden noemen wat er zich afspeelt in fysiotherapieland.

Behandelindexaties: een fysiotherapeut wordt afgerekend op het feit hoe vaak hij een patiënt ziet per indicatie (behandeltraject), dit wordt dan vergeleken met een zogenaamd landelijk gemiddelde. Zitten wij erboven dan komt er een audit, dit betekent dat er gecontroleerd wordt in onze patiëntenadministratie (geanonimiseerd) waarom een fysiotherapeut afwijkt van dit gemiddelde. Op zich goed, want er mag best controle zijn of er niet ten onrechte gedeclareerd wordt! Indien de controle niet gehaald wordt kan een van de consequenties zijn dat de fysiotherapeut zijn contract kwijt raakt met uw zorgverzekeraar, maar wat gaat er dan met u gebeuren? U moet dan naar een andere fysiotherapeut of loopt het risico niet meer alles vergoed te krijgen. Met andere woorden, gaat het nog wel om kwaliteit in de zorg? Het spreekt voor zich dat fysiotherapeuten zullen willen vermijden dat hun contract kan worden beëindigd. Dit werpt wel een ander licht op de behandelindex. Want staat u als patiënt nog wel centraal? Wordt uw behandeling niet te snel afgerond omdat anders de behandelindexaties te hoog zijn.

VGZ spant hiermee de kroon, want voor het jaar 2017 wordt er een contract aangeboden afhankelijk van de behandelindexatie van het jaar ervoor. Een slechte index kan tot een verlaging van 14% van het tarief leiden. De bepaling van de behandelindex van VGZ is erg onduidelijk, voor fysiotherapeuten niet te verifiëren en de score wijzigt telkens waardoor de indruk gewekt wordt dat VGZ de criteria, waar mee wordt afgewogen, achter de schermen aanpast.

Signaleringsmoment: Zorgverzekeraar CZ hanteert dit. Dit betekent dat er een jaaromzet afgesproken wordt met CZ (afhankelijk van de omzet van het jaar ervoor). Komen wij boven deze omzet dan wordt de vergoeding voor elke volgende behandeling gekort met 9%. Ook hetzelfde verhaal als hierboven, waarom zou de fysiotherapeut nog zijn best doen om u goed te behandelen? Want gevolg kan zijn bij een te lange behandeling dat er fors gekort wordt in tarief. Dus wederom wordt er hier niet gekeken naar de kwaliteit binnen de zorg. Daar komt bij dat voor het bepalen van de omzet van het jaar erna bepalend is wat de score was op de behandelindex. Ook hier wordt een fysiotherapeut die behandeld boven het gemiddelde geconfronteerd met een korting op de omzet die hij mag realiseren, waardoor hetzelfde effect zich kan voor doen.

Om u vast voor te bereiden op uw keuze in de zorgverzekering voor 2017 zullen wij u net als elk jaar weer een advies geven, echter wordt het dit jaar wel weer moeilijker. Wij zullen zeer waarschijnlijk geen contract ondertekenen met VGZ. Er is van onze zijde herhaaldelijk contact gezocht ter verduidelijking van de behandelindexaties en hier hebben wij nog steeds geen duidelijk antwoord op gekregen. De deur tot onderhandeling staat nog met ze open, maar het initiatief ligt bij VGZ en niet meer bij ons. Dit heeft te maken met de zeer slechte communicatie, de  onduidelijkheden in de contracten en de consequenties voor ons als praktijk en dus voor u als patiënt. Het niet tekenen van de contracten is niet patiëntvriendelijk maar helaas zijn wij dit wel genoodzaakt!

Met het signaleringsmoment van CZ zijn wij het ook niet eens, maar CZ communiceert wel duidelijk met ons als praktijk en mocht er een reden zijn waarom wij over ons signaleringsmoment komen dan heeft CZ aangeboden hierover in gesprek te gaan. Om deze reden zullen wij daarmee wel het contract met CZ ondertekenen.

U zult zich af vragen waarom doen die fysiotherapeuten hier dan niets tegen? Nou wij mogen dat als individuele praktijken wel doen, maar mogen onderling met andere praktijken hier geen afspraken over maken, dat is verboden en wordt door de ACM bestraft. Wij kunnen dus als beroepsgroep geen blok vormen. En omdat er ook een grote groep collega’s is die contracten uit angst voor de zorgverzekeraars blindelings ondertekenen, is er aan de kant van de verzekeraars weinig noodzaak om hun handelwijze aan te passen.

Wij kunnen u wel vragen om voor ons op te komen, deel daarom dit bericht zoveel mogelijk zodat landelijk bekend wordt wat er met onze beroepsgroep gebeurt.

Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, info@topvormtwente.nl .

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte,

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Topvorm Twente